Ristorante Grotta Palazzese

Ristorante Grotta Palazzese

ธรรมชาติโดยสะท้อนสีฟ้าใสและสีเขียวของเวิ้งถ้ำ
สถานที่ตั้งร้านที่ไม่ซ้ำใครที่ทะเลมีความเหมาะสมที่จะต้อนรับลูกค้าให้ได้ความเป็นธรรมชาติที่มีความผสมผสานระหว่างท้องทะเลเข้ากับการตกแต่งที่กลมกลืนกันเหมือนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
Ristorante Grotta Palazzese.
และ ‘การแต่งร้านที่โรแมนติกที่สุดในโลก
ที่มีอยู่แล้วใน  เสื้อผ้าที่จำเป็นโดยอาหารค่ำในร้านอาหารของเราเป็นกันเองสง่างาม ทางร้านไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ ร้านอาหารเปิดจนถึงเดือนตุลาคม

Ristorante Grotta Palazzese-